Proverbs 26

Безумният и неговото безумие

1 a Както сняг лятно време
и както дъжд по жътва,
така и чест не прилича на безумния.
2 b Както врабче хвръква и както лястовица отлита,
така и проклятие не постига без причина.
3 c Бич за коня, юзда за осела
и тояга за гърба на безумните.
4 Не отговаряй на безумния според безумието му,
да не би да станеш и ти подобен на него.
5 d Отговаряй на безумния според безумието му,
да не би да се има за мъдър в очите си.
6 Който праща известие чрез безумния,
отсича краката си и си докарва
26:6 От евр. и пие.
вреда.
7 Както безполезни висят краката на куция,
така е притча в устата на безумния.
8 Както онзи, който хвърля възел със скъпоценни камъни в грамада,
така е този, който отдава чест на безумния.
9 Като трън, който боде ръката на пияницата,
така е притча в устата на безумните.
10 Както стрелец, който безогледно наранява всички,
така е онзи, който наема на работа безумен, или онзи, който наема на работа скитници.
11 f Както кучето се връща на бълвоча си,
така безумният повтаря своята глупост.
12 g Видял ли си човек, който се смята за мъдър?
Повече надежда има за безумния, отколкото за него.

Ленивият човек и лъжливият език

13 h Ленивият казва: Лъв има на пътя!
Лъв има по улиците!
14 Както врата се завърта на пантите си,
така и ленивият – на постелката си.
15 i Ленивият потапя ръката си в паницата,
а го мързи да я върне в устата си.
16 Ленивият смята себе си за по-мъдър
от седем души, които могат да дадат умен отговор.
17 Минувачът, който се дразни от чужда разпра,
е като онзи, който хваща куче за ушите.
18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,
19 j така е човекът, който мами ближния си
и казва: Не направих ли това на шега?
20 k Където няма дърва, огънят изгасва;
и където няма клюкар, раздорът престава.
21 l Както са въглища за жарта и дърва за огъня,
така е и кавгаджията, за да разпалва препирня.
22 m Думите на клюкаря са като сладки залъци
и слизат вътре в корема.
23 Усърдните устни с нечестиво сърце
са като сребърна глеч, намазана на пръстен съд.
24 Ненавистникът лицемерства с устните си,
но крои коварство в сърцето си;
25 n когато говори сладко, не му вярвай,
защото има седем мерзости в сърцето му;
26 макар омразата му да се покрива с измама,
нечестието му ще се изяви сред събранието.
27 o Който копае ров, ще падне в него,
и който търкаля камък, върху него ще се обърне.
28 Лъжливият език мрази наранените от него
и ласкателните уста докарват съсипия.
Copyright information for BulProtRev