Proverbs 28

Нечестиви и праведници – възмездие и награда

1 a Нечестивите бягат, без да ги гони някой,
а праведните са смели като млад лъв.
2 От бунтовете на страната началниците ѝ са много,
но чрез умни и вещи хора един неин управител продължава дълго време.
3 b Беден човек, който насилва немотните,
е като пороен дъжд, който не оставя храна.
4 c Които отстъпват от закона, хвалят нечестивите,
но които пазят закона, се противят на тях.
5 d Злите хора не разбират от правосъдие,
но тези, които търсят Господа , разбират всичко.
6 e По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си,
отколкото онзи, който се криви между два пътя,
макар и да е богат.
7 f Който пази закона, е разумен син,
а който дружи с чревоугодниците, засрамва баща си.
8 g Който умножава имота си с лихварство и грабителство,
го събира за този, който показва милост към сиромасите.
9 h Който отклонява ухото си от слушане на закона,
на такъв самата му молитва е мерзост.
10 i Който заблуждава праведните в лош път,
той сам ще падне в своята яма,
а непорочните ще наследят добрини.
11 j Богатият човек мисли себе си за мъдър,
но разумният сиромах го преценява.
12 k Когато тържествуват праведните, има голяма слава,
а когато се издигнат нечестивите, човек се крие.
13 l Който крие престъпленията си, няма да успее,
а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.
14 m Блажен онзи човек, който се бои винаги,
а който закоравява сърцето си, ще изпадне в бедствие.
15 n Като ревящ лъв и гладна мечка
е нечестив управител над беден народ.
16 О, княже, лишен от разум, но велик да насилстваш,
знай, че който мрази грабителство, ще продължи дните си.
17 o Човек, който е натоварен с кръвта на друг човек,
ще побърза да отиде в ямата; никой да не го спира.
18 p Който ходи непорочно, ще се избави,
а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне.
19 q Който обработва земята си, ще се насити с хляб,
а който следва суетни неща, ще го постигне
28:19 От евр. пълен със сиромашия.
сиромашия.
20 Верният човек ще има много благословения;
а който бърза да се обогати, няма да остане ненаказан.
21 s Не е добре да бъде човек лицеприятен,
защото за един залък хляб такъв човек
ще извърши престъпление.
22 t Който има лошо око, бърза да се обогати,
а не знае, че ще го постигне немотия.
23 u Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение,
отколкото онзи, който ласкае с езика си.
24 v Който краде от баща си или от майка си и казва:
Не е грях, той е другар на грабителя.
25 w Човек с надменна душа повдига крамоли,
а който уповава на Господа , ще затлъстее.
26 Който уповава на своето си сърце, е безумен,
а който ходи разумно, той ще се избави.
27 x Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия,
а който закрива очите си, за да не ги вижда, ще има много клетви.
28 y Когато се възвисят нечестивите, хората се крият,
но когато те загиват, праведните се умножават.
Copyright information for BulProtRev