Proverbs 3

Съвет към младите хора

1 a Сине мой, не забравяй поуката ми
и сърцето ти нека пази заповедите ми,
2 b защото дългоденствие, години на живот
и мир ще ти прибавят те.
3 c Благост и вярност нека не те изоставят;
вържи ги около шията си,
напиши ги на плочата на сърцето си.
4 d Така ще намериш благоволение и добро име
пред Бога и хората.
5 e Уповавай на Господа от все сърце
и не се облягай на своя разум.
6 f Във всичките си пътища признавай Него
и Той ще оправя пътеките ти.
7 g Не мисли себе си за мъдър;
бой се от Господа и се отклонявай от зло;
8 h това ще бъде здраве за тялото ти
и влага за костите ти.
9 i Почитай Господа от имота си
и от първото на целия доход.
10 j Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие
и линовете ти ще преливат от ново вино.
11 k Сине мой, не презирай наказанието от Господа
и да не ти дотяга, когато Той те изобличава,
12 l защото Господ изобличава онзи, когото обича,
както и бащата – сина, който му е мил.
13 m Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост,
и човек, който е придобил разум,
14 n защото търговията с нея е по-изгодна от търговията със сребро
и печалбата от нея – по-скъпа от чисто злато.
15 o Тя е по-скъпоценна от безценни камъни
и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея.
16 p Дългоденствие е в десницата ѝ
и в левицата ѝ – богатство и слава.
17 q Пътищата ѝ са пътища приятни
и всичките ѝ пътеки – мир.
18 r Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат,
и блажени са онези, които я държат.
19 s С мъдрост Господ основа земята,
с разум утвърди небето.
20 t Чрез Неговото знание се разтвориха бездните
и от облаците капе роса.
21 Сине мой, не отделяй тези неща от очите си;
пази здравомислие и разсъдливост,
22 u така те ще бъдат живот на душата ти
и украшение на шията ти.
23 v Тогава ще ходиш безопасно по пътя си
и кракът ти няма да се спъне.
24 w Когато лягаш, няма да се страхуваш.
Да! Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък.
25 x Няма да се боиш от внезапен страх,
нито от бурята, когато нападне нечестивите,
26 защото Господ ще бъде твое упование
и ще опази крака ти от клопка.
27 y Не въздържай доброто от онези, на които се дължи,
когато ти се отдава възможност да го направиш.
28 z Не казвай на ближния си: Иди си, върни се пак утре
и ще ти дам,
когато имаш у себе си това, от което се нуждае.
29 Не намисляй зло против ближния си,
който с увереност живее при тебе.
30 aa Не се карай с някого без причина,
щом не ти е направил зло.
31 ab Не завиждай на човек-насилник
и не избирай нито един от пътищата му,
32 ac защото Господ се гнуси от извратения,
а общува интимно с праведните.
33 ad Проклятия от Господа има в дома на нечестивия;
а Той благославя жилището на праведните.
34 ae Наистина Той се присмива на присмивателите,
а на смирените дава благодат.
35 Мъдрите ще наследят слава,
а безумните ще отнесат срам.
Copyright information for BulProtRev