Proverbs 30

ПОУЧЕНИЯ НА АГУР И НА ЦАР ЛЕМУИЛ

( 30:1—31:31 )

Мъдри слова на Агур

1 a Думите на Якеевия син Агур, Массовия цар,
които той изговори:
Изморих се, о, Боже, изморих се, о, Боже,
изтощих се;
2 b защото съм по-несмислен от който и да било човек
и нямам човешки разум;
3 понеже не научих мъдрост,
нито имам знание за Всесветия.
4 c Кой се е възкачил на небето и слязъл?
Кой е събрал вятъра в шепите си?
Кой е вързал водите в дрехата си?
Кой е утвърдил всички земни краища?
Как е името Му и как е името на сина Му?
Кажи, ако го знаеш!
5 d Всяко слово Божие е опитано:
Той е щит на тези, които уповават на Него.
6 e Не прибавяй към Неговите думи,
да не би да те изобличи и се окажеш лъжец.
7 Две неща моля от Тебе, не ми ги отказвай, преди да умра:
8 f Отдалечи от мен измамата и лъжата;
не ми давай нито сиромашия, нито богатство;
храни ме с хляба, който ми се пада;
9 g да не би да се преситя и се отрека от Теб, и да кажа: Кой е Господ ?
Или да не би да осиромашея, за да открадна
и да употребя скверно името на моя Бог.
10 Не одумвай слуга пред господаря му,
да не би да те закълне и ти да се окажеш виновен.
11 Има поколение, което кълне баща си
и не благославя майка си.
12 h Има поколение, което е чисто пред своите си очи,
обаче не е измито от нечистотата си.
13 i Има поколение – колко високо са очите им
и колко са надигнати клепачите им!
14 j Има поколение, чиито зъби са мечове и челюстта му – ножове,
за да изпояжда от земята сиромасите
и немотните сред хората.
15 Пиявицата има две дъщери, които викат: Дай, дай!
Три неща има, които са ненаситни,
дори четири, които не казват: Стига! –
16 k Адът и неплодната утроба,
земята, която не се насища с вода,
и огънят, който не казва: Стига.
17 l Окото, което се присмива на баща си
и презира покорност към майка си,
гарвани от долината ще го изкълват
и орлови пилци ще го изядат.
18 Три неща има, които са непостижими за мене,
дори четири, които не разбирам:
19 следите на орел по въздуха,
следите на змия върху канара,
следите на кораб сред морето
и следите на мъж при девица.
20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка –
яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.
21 Поради три неща се тресе земята.
Да! Поради четири тя не може да търпи:
22 m поради слуга, когато стане цар,
и безумен, когато се насити с хляб;
23 поради омразна жена, когато се омъжи,
и слугиня, която измества господарката си.
24 Четири неща има на земята, които са малки,
но са извънредно мъдри:
25 n мравките, които не са силен народ,
но лете приготвят храната си;
26 дивите зайци, които са слаб народ,
но поставят жилищата си на канара;
27 скакалците, които нямат цар,
но излизат всички по дружини;
28 и гущерът, който можеш да хванеш в ръка,
но пак се среща в царските палати.
29 Три неща има, които вървят величествено,
дори четири, които ходят с благородство:
30 лъвът, който е най-силен от животните
и не се спира пред никого;
31 стегнатият през корема кон ; козелът;
и царят, против когото не може да се въстава.
32 o Ако си постъпил безумно, като си се надигнал,
или ако си намислил зло, сложи ръка на устата си.
33 Защото както, като се бие мляко, се изважда масло,
и като се блъсне носът, потича кръв,
така и като се подбужда гняв, произлиза свада.
Copyright information for BulProtRev