Proverbs 31

Мъдри слова на цар Лемуил

1 a Думите на Массовия цар Лемуил,
на които го поучи майка му:
2 b Какво, сине мой? Какво, сине на утробата ми?
И какво, сине на моите оброци?
3 c Не давай силата си на жените,
нито пътищата си – на тези, които погубват царете.
4 d Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
нито за князете да кажат: Къде е спиртното питие?
5 e Да не би, като се напият, да забравят закона
и да не оправдаят угнетяваните
31:5 От евр. и да променят присъдата на всички синове на угнетението.
.
6 g Давайте спиртно питие на онзи, който загива,
и вино – на огорчения духом,
7 за да пийне и да забрави сиромашията си,
и да не помни вече окаяността си.
8 h Отваряй устата си за безгласния,
за делото на всички, които загиват;
9 i отваряй устата си, съди справедливо
и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.

Възхвала на добродетелната жена

10 j Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.
11 Сърцето на мъжа ѝ уповава на нея;
и няма да му липсва печалба.
12 Тя ще му донася добро, а не зло,
през всички дни на живота си.
13 Търси вълна и лен
и работи с ръцете си това, което ѝ е угодно.
14 Тя е като търговските кораби –
донася храната си отдалеч.
15 k При това става, докато е още тъмно,
и дава храна на дома си,
и определената работа – на слугините си.
16 Разглежда нива и я купува;
от плода на ръцете си сади лозе.
17 Опасва кръста си със сила
и укрепва мишците си.
18 Като схваща, че търгуването ѝ е полезно,
светилникът ѝ не угасва през нощта.
19 Слага ръцете си на вретеното
и държи в ръката си хурката.
20 l Отваря ръката си за сиромасите.
Да! Простира ръцете си към нуждаещите се.
21 Не се бои от снега за дома си;
защото всичките ѝ домашни са облечени с двойни дрехи.
22 Прави си завивки от дамаска;
облеклото ѝ е от висон и морав плат.
23 m Мъжът ѝ е известен в портите,
когато седи между местните старейшини.
24 Тя тъче ленено платно и го продава,
и доставя пояси на търговците
31:24 От евр. ханаанците.
;
25 сила и достолепие са облеклото ѝ;
и тя гледа весело към бъдещето.
26 Отваря устата си с мъдрост
и законът на езика ѝ е благ.
27 Добре внимава в управлението на дома си
и хляб на леност не яде.
28 Синовете ѝ стават и я облажават;
и мъжът ѝ я хвали, като казва:
29 Много дъщери са се държали достойно,
но ти надмина всичките.
30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх;
но жена, която се бои от Господа , тя ще бъде похвалена.
31 Дайте ѝ от плода на ръцете ѝ
и делата ѝ нека я хвалят в портите.
Copyright information for BulProtRev