Proverbs 5

Предпазване от съблазън

1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми.
Приклони ухото си към разума ми,
2 a за да опазиш разсъдливост
и устните ти да пазят знание.
3 b Защото от устните на чуждата жена капе мед
и устата ѝ са по-меки от дървено масло;
4 c но краят ѝ е горчив като пелин,
остър като изострен от двете страни меч.
5 d Краката ѝ слизат към смърт,
стъпките ѝ стигат до ада,
6 така че тя никога не намира пътя на живота;
нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят.
7 И така, синове, слушайте мен
и не отстъпвайте от думите ми.
8 Отдалечи пътя си от нея
и не се приближавай до вратата на къщата ѝ,
9 да не би да дадеш жизнеността си на други
и годините си – на безмилостните;
10 да не би да се наситят чужди от имота ти
и трудът ти да отиде в чужд дом,
11 а ти да охкаш в сетните си дни,
когато плътта ти и тялото ти се изтощят,
12 e и да казваш: Как можах да пренебрегна поуката
и сърцето ми да презре изобличението,
13 и аз да не послушам гласа на учителите си,
нито да приклоня ухото си към наставниците си!
14 Малко остана да изпадна във всяко зло
сред събранието и множеството.
15 Пий вода от своя водоем
и онази, която извира от твоя кладенец.
16 Вън ли да се изливат изворите ти
и водните ти потоци – по улиците?
17 Нека бъдат само на теб,
а не и на чужди заедно с тебе.
18 f Да бъде благословен твоят извор.
И се весели с жената на младостта си.
19 g Тя да ти бъде като любима кошута и мила сърна:
нейните гърди да те задоволяват по всяко време;
и се възхищавай винаги на нейната любов.
20 h Понеже, сине мой, защо ти е да се възхищаваш от чужда жена
и да прегръщаш обятията на чуждата?
21 i Защото пътищата на човека са пред очите на Господа
и Той внимателно измерва всичките му пътеки.
22 j Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония
и с въжетата на своя грях ще бъде държан.
23 k Той ще умре от своето нежелание да се поучи;
и от голямото си безумие ще се заблуди.
Copyright information for BulProtRev