Proverbs 7

Не се съблазнявай

1 a Сине мой, пази думите ми
и запазвай заповедите ми у себе си.
2 b Пази заповедите ми и ще живееш –
и поуката ми, като зениците на очите си.
3 c Завържи ги за пръстите си,
напиши ги на плочата на сърцето си.
4 Кажи на мъдростта: Сестра си ми;
и наречи разума роднина,
5 d за да те пазят от чужда жена,
от чужда жена, която ласкае с думите си.
6 Понеже, като поглеждах през решетките
на прозореца на къщата си,
7 e видях сред безумните,
забелязах между младежите
един млад, безумен човек,
8 който минаваше по улицата близо до ъгъла ѝ
и отиваше по пътя към къщата ѝ.
9 f Беше в дрезгавината, когато се свечери,
в мрака на нощта и в тъмнината.
10 И го посрещна жена,
облечена като блудница и с хитро сърце
11 g (бъбрива и упорита –
краката ѝ не остават в къщи;
12 кога по улиците, кога по площадите,
тя причаква при всеки ъгъл);
13 като го хвана, целуна го
и с безсрамно лице му каза:
14 Като бях задължена да принеса мирни жертви,
днес изпълних оброците си,
15 затова излязох да те посрещна
с желание да видя лицето ти и те намерих.
16 h Постлала съм легло с красиви покривки,
с шарени платове от египетска прежда.
17 Покадила съм леглото си
със смирна, алое и канела.
18 Ела, нека се наситим с любов до зори,
нека се насладим с милувки.
19 Защото мъжът ми не е у дома.
Замина на дълъг път;
20 взе кесия с пари в ръката си,
чак на пълнолуние ще се върне у дома.
21 i С многото си придумки тя го прилъга,
привлече го с ласкателството на устните си.
22 Изведнъж той тръгна след нея,
както отива говедо на клане
или както безумен в окови за наказание,
23 j докато стрела прониза дроба му –
както птица бърза към примката,
без да знае, че това е против живота ѝ.
24 И така, сега, синове, послушайте ме.
И внимавайте в думите на устата ми.
25 Да не се уклонява сърцето ти в пътищата ѝ,
не се заблуждавай в пътеките ѝ;
26 k защото мнозина е направила да паднат ранени;
и силни са всичките убити от нея.
27 l Домът ѝ е път към ада
и води надолу в клетките на смъртта.
Copyright information for BulProtRev