Proverbs 9

Мъдрост и глупост

1 a Мъдростта съгради дома си,
издяла седемте си стълба,
2 b закла животните си, смеси виното си
и сложи трапезата си.
3 c Изпрати слугите си
да викат по високите места на града:
4 d Който е прост, нека се отбие тук.
И на безумните казва:
5 e Елате, яжте от хляба ми
и пийте от виното, което смесих,
6 оставете глупостта и живейте,
и ходете по пътя на разума.
7 Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам;
и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно.
8 f Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази.
Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.
9 g Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
учи праведния и ще стане по-учен.
10 h Страхът от Господа е начало на мъдростта;
и познаването на Святия е разум.
11 i Защото чрез мене ще се умножат дните ти
и ще ти се прибавят години на живот.
12 j Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си;
и ако се присмееш, ти сам ще понасяш.
13 k Безумната жена е бъбрива,
проста е и не знае нищо.
14 l Седи при вратата на къщата си,
на стол по високите места на града
15 и кани онези, които минават,
които вървят право по пътя си, като им казва:
16 m Който е прост, нека се отбие тук.
А колкото до безумния, на него казва:
17 n Крадените води са сладки
и хляб, който се яде скришом, е вкусен,
18 o но той не знае, че мъртвите
9:18 От евр. сенките.
са там
и че гостите ѝ са в дълбочините на ада.
Copyright information for BulProtRev