Psalms 1

В никоя друга книга на Стария Завет вярващите не се чувстват така „у дома си“, както в Псалмите. Тук човек е изправен пряко пред присъствието на Бога във всички възможни жизнени ситуации и проблеми. Поради това псалмите са били отначало част от всяко християнско богослужение. В много от тях името на автора се споменава в заглавието (а понякога и лицето, на което съответният псалом е посветен). Няма съмнение, че по-голямата част от тези химни (73 псалма) принадлежат на Давид. Освен Давид като автори в заглавията на псалмите се споменават още: Моисей (Пс. 90), Соломон (72, 127), Кореевите синове (42—49 и др.), Асаф и неговите синове (50, 73—83).

Псалмите са сътворени от различни хора при различни обстоятелства. Един е написан още от Моисей, други псалми се отнасят до царуването на Давид, а някои са от времето на Вавилонския плен.

Според композицията и жанра псалмите могат да се разделят на няколко групи:

1. Хвалебни химни (8, 24, 29, 33, 47, 48).
2. Плачевни песни (25, 39, 51, 86, 102, 120).
3. Благодарствени песни (18, 66, 107, 131 и др.).
4. Песни, наситени с упование и вяра (напр. 23, 121, 131).
5. Царски псалми (20, 21, 24, 93, 45).
6. Месиански псалми (2, 22, 69).

Двата пътя

1 a Блажен онзи човек,
който не ходи по съвета на нечестивите
и в пътя на грешните не стои,
и в събранието на присмивателите не седи;
2 b а се наслаждава в закона на Господа
и в Неговия закон се поучава ден и нощ.
3 c Ще бъде като дърво, посадено при потоци води,
което дава плода си на времето си
и чийто лист не повяхва;
във всичко, което върши, ще благоуспява.
4 d Не е така с нечестивите;
а те са като плявата, която вятърът отвява.
5 Затова нечестивите няма да устоят в съда,
нито грешните – в събора на праведните;
6 e защото Господ наблюдава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.
Copyright information for BulProtRev