Psalms 10

Молитва за справедливост и надежда в Божията помощ

1 (По славянски, част от 9-и.) 21 Защо, Господи , стоиш надалеч?
Защо се криеш по време на неволя?
2 a [22] Чрез гордостта на нечестивите сиромахът се измъчва;
те се хващат в лукавствата, които онези измислят.
3 b [23] Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си;
и сребролюбецът се отрича от Господа , даже Го презира.
4 c [24] Нечестивият от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири.
Всичките му помисли са, че няма Бог.
5 d [25] Неговите пътища са винаги упорити;
Твоите справедливи отсъждания са твърде високо от очите му;
той презира
10:5 От евр. духа срещу.
всичките си противници.
6 f [26] Казва в сърцето си: Няма да се поклатя,
от род в род няма да изпадна в злощастие.
7 g [27] Устата му е пълна с проклинане, угнетяване и насилие;
под езика му има злоба и беззаконие.
8 h [28] Седи в засада в селата,
в скришни места, за да убие невинния;
очите му са насочени тайно против безпомощния.
9 i [29] Причаква скришно като лъв в рова си,
причаква, за да грабне сиромаха;
сграбчва сиромаха, като го влачи в мрежата си.
10 [30] Навежда се, снишава се;
и безпомощните падат в ноктите му
10:10 Или: под силата му.
.
11 k [31] Казва в сърцето си: Бог е забравил,
скрил е лицето Си, никога няма да види.
12 l [32] Стани, Господи ; Боже, издигни ръката Си;
да не забравяш кротките.
13 [33] Защо нечестивият презира Бога
и казва в сърцето си: Ти няма да го издирваш?
14 m [34] Ти си го видял; защото гледаш неправдата и притеснението,
за да ги хващаш в ръката Си;
на Тебе се поверява безпомощният;
Ти си помощник на сирачето.
15 n [35] Строши мишцата на нечестивия;
издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него.
16 o [36] Господ е цар до вечни векове;
народите са изчезнали от земята Му.
17 p [37] Господи , послушал си желанието на кротките;
ще утвърдиш сърцето им;
ще направиш внимателно ухото Си,
18 q [38] за да отсъдиш в полза на сирачето и угнетения,
така че човекът, който е от земята, да не застрашава вече.
Copyright information for BulProtRev