Psalms 100

Призив за славословие към Бога

(По слав. 99.)

1 a Хвалебен псалом. Възкликнете към Господа , всички земи.
2 Служете на Господа с веселие;
елате пред Него с радост.
3 b Познайте, че Господ е Бог;
Той ни е направил и ние сме Негови;
Негов народ сме и овце на пасбището Му.
4 c Влезте в портите Му със славословие
и в дворовете Му – с хваление;
славословете Го и благославяйте името Му.
5 d Защото Господ е благ; милостта Му трае довека
и верността Му – от род в род.
Copyright information for BulProtRev