Psalms 102

Молитва на страдащия

(По слав. 101.)

1 a Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа . Господи , послушай молитвата ми
и викът ми нека стигне до Тебе.
2 b Не скривай лицето Си от мене;
в деня на утеснението ми наведи ухото Си към мене;
в деня, когато Те призова, послушай ме незабавно.
3 c Защото дните ми изчезват като дим
и костите ми изгарят като в пещ.
4 d Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева,
защото забравям да ям хляба си.
5 e Поради гласа на охкането ми
костите ми се прилепват за кожата ми.
6 f Приличам на пеликан в пустиня,
станал съм като бухал в развалини.
7 g Лишен от сън, станал съм като врабче,
усамотено на покрива на къщата.
8 h Всеки ден ме укоряват неприятелите ми;
онези, които се ожесточават против мене, проклинат с името ми.
9 i Защото ядох пепел като хляб
и смесих питието си със сълзи
10 j поради негодуването Ти и гнева Ти;
защото, като си ме вдигнал, си ме отхвърлил.
11 k Дните ми са като удължена сянка в късен следобед
и аз изсъхвам като трева.
12 l Но Ти, Господи , довека седиш Цар
и споменът Ти е от род в род.
13 m Ти ще станеш и ще се смилиш над Сион;
защото е време да му покажеш милост.
Да! Определеното време дойде.
14 n Защото слугите Ти копнеят за камъните му
и милеят за пръстта му.
15 o И така, народите ще се боят от името Господне
и всички земни царе – от славата Ти.
16 p Защото Господ е съградил Сион,
Той се е явил в славата Си,
17 q Той е погледнал благосклонно към молитвата на лишените
и не е презрял молбата им.
18 r Това ще се напише за бъдещото поколение;
и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа .
19 s Защото Той надникна от Своята свята висота,
от небето Господ погледна към земята,
20 t за да чуе въздишките на затворените,
да освободи осъдените на смърт
102:20 От евр. синовете на смъртта.
;
21 v за да възвестят името на Господа в Сион
и хвалата Му – в Йерусалим,
22 когато се съберат заедно племената и царствата,
за да слугуват на Господа .
23 w Той намали силата ми сред пътя;
съкрати дните ми.
24 x Аз казах: Да не ме грабнеш,
Боже мой, в половината на дните ми;
Твоите години са от родове в родове.
25 y Отдавна Ти, Господи , си основал земята
и дело на Твоите ръце са небесата.
26 z Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш.
Да! Те всички ще овехтеят като дреха;
като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени.
27 aa Но Ти си същият
и Твоите години няма да се свършат.
28 ab Синовете на слугите Ти ще се установят
и потомството им ще се утвърди пред Тебе.
Copyright information for BulProtRev