Psalms 107

Възхвала на Божията добрина

(По слав. 106.)
1 a Славете Господа , защото е благ,
защото Неговата милост трае довека.
2 b Така нека говорят изкупените от Господа ,
които Той изкупи от ръката на противника,
3 c като ги събра от страните –
от изток и от запад, от север и от юг
107:3 От евр. морето.
.
4 e Едни се скитаха в пустинята, по усамотен път,
без да намират населен град,
5 гладни и жадни,
душата им примираше в тях.
6 f Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им
7 g и ги заведе през прав път,
за да достигнат в населен град.
8 h Да славословят Господа за Неговата благост
и за чудесните Му дела към човешките синове;
9 i защото насища жадна душа
и гладна душа изпълва с блага.
10 j Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка,
вързани със скръб и с окови,
11 k защото се разбунтуваха против Божиите слова
и презряха съвета на Всевишния.
12 l Затова смири сърцето им с труд;
те паднаха и нямаше кой да им помогне.
13 m Тогава извикаха към Господа в бедствието си;
и Той ги избави от утесненията им;
14 n изведе ги от тъмнината и мрачната сянка
и разкъса оковите им.
15 o Да славословят Господа за Неговата благост
и за чудесните Му дела към човешките синове;
16 p защото разби медните порти
и железните лостове сломи.
17 q А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища
и поради неправдите си.
18 r Душата им се гнуси от всяко ястие,
а те се приближават до портите на смъртта.
19 s Тогава викат към Господа в бедствието си;
и Той ги избавя от утесненията им.
20 t Изпраща словото Си и ги изцелява,
и ги отървава от ямите, в които лежат.
21 u Да славословят Господа за Неговата благост
и за чудесните Му дела към човешките синове;
22 v и нека принасят жертви на хвала
и радостно да възвестяват делата Му.
23 Онези пък, които излизат в морето с кораби
и вършат работи в големи води,
24 те виждат делата на Господа
и чудесата Му в дълбочините,
25 w защото когато заповядва и довежда бурния вятър,
който повдига морските вълни,
26 x те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините;
душата им се топи от бедствие.
27 Люлеят се и политат като пияни,
и целият им разсъдък ги напуска.
28 y Тогава викат към Господа в бедствието си;
и Той ги извежда от утесненията им;
29 z превръща бурята в тишина
и вълните ѝ утихват.
30 Тогава те се веселят, защото вълните са утихнали;
така Той ги завежда в желаното от тях пристанище.
31 aa Да славословят Господа за Неговата благост
и за чудесните Му дела към човешките синове;
32 ab нека Го и възвисяват в събранието на народа
и нека Го хвалят в заседанието на старейшините.
33 ac Той превръща реки в пустиня
и водни извори – в суша,
34 ad плодородна земя – в солена пустота
поради нечестието на жителите ѝ.
35 ae Превръща пустиня във водни езера
и суха земя – във водни извори;
36 и там заселва гладните,
за да си основават градове за живеене
37 и да сеят ниви и садят лозя,
и да си добиват изобилни плодове.
38 af Той ги и благославя, така че те много се умножават,
и не дава да намалява добитъкът им.
39 ag Но пак те се снишават и се смиряват
от угнетение, бедствие и тъга.
40 ah Той излива презрение върху князете
и ги прави да се скитат в пустиня, където няма път;
41 ai а бедния поставя нависоко от неволя
и му дава деца като стадо.
42 aj Праведните виждат това и се радват;
а всяко беззаконие си затваря устата.
43 ak Който е мъдър, нека внимава в това;
и нека размишляват хората за Господните милости.
Copyright information for BulProtRev