Psalms 110

Свещенството и властта на Месия

(По слав. 109.)

1 a Давидов псалом. И каза Йехова на моя Господ: Седи отдясно Ми,
докато положа враговете ти за твое подножие.
2 Господ ще простре от Сион скиптъра на силата ти;
владей сред враговете си.
3 b В деня, когато събереш силата си, твоят народ ще представи себе си доброволно, в свята премяна;
твоите млади ще дойдат при тебе
като росата от утробата на зората.
4 c Господ се закле (и няма да се разкае), като каза:
Ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков.
5 d Господ, стоящ отдясно ти,
ще порази царя в деня на гнева Си.
6 e Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове,
ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.
7 f Ще пие от потока край пътя;
затова ще вдигне глава високо.
Copyright information for BulProtRev