Psalms 112

Божието благословение за праведните

(По слав. 111.)

1 a На еврейски език, азбучен псалом. Алилуя.


Алеф
Блажен онзи човек, който се бои от Господа ,

Бет
който много се възхищава от заповедите Му.
2
Гимел
b Потомството му ще бъде силно на земята;

Далет
родът на праведните ще бъде благословен.
3
Хе
c Изобилие и богатство ще има в дома му;

Вав
и правдата му ще трае довека.
4
Зайн
d Светлина изгрява в тъмнината за праведните;

Хет
Той е благ, милостив, и праведен.
5
Тет
e Блажен е човекът, който познава милост и дава назаем;

Йод
ще защити делото си в съда.
6
Каф
f Наистина никога няма да се поклати;

Ламед
праведният е вечен паметник.
7
Мем
g От лош слух няма да се бои;

Нун
сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господа .
8
Самех
h Утвърдено е сърцето му; той няма да се бои дотогава,

Айн
докато види повалянето на неприятелите си.
9
Пе
i Разпръсна, даде на сиромасите;

Цади
правдата му трае довека;

Коф
рогът му ще се издигне на почит.
10
Реш
j Нечестивият ще види това и ще се наскърби,

Шин
ще поскърца със зъби и ще се стопи;

Тав
желаното от нечестивите ще погине.
Copyright information for BulProtRev