Psalms 114

Благоговение пред присъствието Господне

(По слав. 113.)
1 a Когато Израил излезе от Египет,
Якововият дом – от народ другоезичен,
2 b Юда стана светилище на Бога,
Израил – Негово владение.
3 c Морето видя и побегна;
Йордан се върна назад;
4 d планините се разиграха като овни,
хълмовете – като агнета.
5 e Какво ти стана, море, че си побегнало?
На теб, Йордане, че си се върнал назад?
6 На вас, планини, че се разиграхте като овни?
На вас, хълмове – като агнета?
7 Трепери, земьо, от присъствието Господне,
от присъствието на Якововия Бог,
8 f Който превърна скалата във воден поток,
твърдия камък – във воден извор.
Copyright information for BulProtRev