Psalms 115

Единственият истински Бог

(По слав. продължение на 113.)
1 a 9 Не на нас, Господи , не на нас,
а на Своето име въздай слава
заради милостта Си и заради верността Си.

2 b 10 Защо да кажат народите: Къде е сега техният Бог?

3 c 11 Нашият Бог е на небето; прави всичко, което Му е угодно.

4 d [12] Техните идоли са сребро и злато, творение на човешките ръце.

5 [13] Уста имат, но не говорят; очи имат, но не виждат;

6 [14] уши имат, но не чуват; ноздри имат, но не миришат;

7 [15] ръце имат, но не докосват; крака имат, но не ходят;
нито издават глас от гърлото си.

8 e [16] Подобни на тях ще станат онези, които ги правят, както и всеки, който уповава на тях.

9 f [17] Израилю, уповавай на Господа ; Той е тяхна помощ и щит.

10 [18] Доме Ааронов, уповавайте на Господа ; Той е тяхна помощ и щит.

11 [19] Вие, които се боите от Господа , уповавайте на Господа ; Той е тяхна помощ и щит.

12 [20] Господ си спомни за нас; ще ни благослови; ще благослови Израилевия дом;
ще благослови Аароновия дом.

13 g [21] Ще благослови онези, които се боят от Господаи малки, и големи.

14 [22] Дано Господ ви умножава все повече и повече – вас и децата ви.

15 h [23] Благословени сте вие от Господа , Който е направил небето и земята.

16 [24] Небесата са небеса на Господа ; а земята Той даде на човешките синове.

17 i [25] Мъртвите не хвалят Господа , нито онези, които слизат в мястото на мълчанието;

18 j [26] но ние ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуя.
Copyright information for BulProtRev