Psalms 12:6

6 a Господните думи са чисти думи –
като сребро, претопено в пещ от пръст,
пречистено седем пъти.
Copyright information for BulProtRev