Psalms 129

Срещу враговете на Израил

(По слав. 128.)

1 a Песен на възкачванията. Много пъти са ме наскърбявали от младостта ми досега
(нека каже сега Израил),
2 много пъти са ме наскърбявали от младостта ми досега,
но не ме надвиха.
3 Орачите ораха по гърба ми,
проточиха дълги бразди.
4 Но Господ е праведен;
Той разсече въжетата на нечестивите.
5 Ще станат за срам и ще се обърнат назад
всички, които мразят Сион.
6 b Ще станат като тревата на къщния покрив,
която изсъхва, преди да бъде оскубана –
7 с която жътварят не напълва ръката си,
нито онзи, който връзва снопите, обятията си,
8 c нито казват минувачите:
Благословение Господне да бъде на вас!
За да им отговарят: И ние ви благославяме в името Господне !
Copyright information for BulProtRev