Psalms 130

Молитва за помощ

(По слав. 129.)

1 a Песен на възкачванията. От дълбочините викам към Тебе, Господи .
2 Господи, послушай гласа ми;
нека ушите Ти бъдат внимателни към гласа на молбата ми.
3 b Ако би забелязвал беззаконията, Господи ,
то кой, Господи, би могъл да устои?
4 c При Теб обаче има прощение,
за да се боят от Тебе.
5 d Чакам Господа , душата ми чака
и на словото Му уповавам.
6 e Душата ми очаква Господа
повече от онези, които очакват зората.
Да! Повече от очакващите зората.
7 f Нека Израил се надява на Господа ;
защото у Господа е милостта
и у Него е пълното изкупление;
8 g и Той ще изкупи Израил
от всичките му беззакония.
Copyright information for BulProtRev