Psalms 136

Благодарствен химн за Божията милост

(По слав. 135.)
1 a Славете Господа , защото е благ,
защото милостта Му трае довека;
2 b славете Бога на боговете,
защото милостта Му трае довека.
3 Славете Господа на господарите,
защото милостта Му трае довека.
4 c Който Един върши велики чудеса,
защото милостта Му трае довека;
5 d Който с мъдрост направи небесата,
защото милостта Му трае довека;
6 e Който простря земята върху водите,
защото милостта Му трае довека;
7 f Който направи големи светила,
защото милостта Му трае довека;
8 g слънцето – за да владее деня;
защото милостта Му трае довека;
9 луната и звездите – за да владеят нощта,
защото милостта Му трае довека;
10 h Който порази египтяните в първородните им,
защото милостта Му трае довека;
11 i и изведе Израил изсред тях,
защото милостта Му трае довека;
12 j с мощна ръка и с издигната мишца,
защото милостта Му трае довека;
13 k Който раздели Червеното море на две части,
защото милостта Му трае довека;
14 и преведе Израил през него,
защото милостта Му трае довека;
15 l Който повали фараона и множеството му в Червеното море,
защото милостта Му трае довека;
16 m Който преведе народа Си през пустинята,
защото милостта Му трае довека;
17 n Който порази велики царе,
защото милостта Му трае довека;
18 o и изби прочути царе,
защото милостта Му трае довека:
19 p аморейския цар Сион,
защото милостта Му трае довека;
20 q и васанския цар Ог,
защото милостта Му трае довека;
21 r и даде земята им в наследство,
защото милостта Му трае довека,
22 в наследство на слугата Си Израил,
защото милостта Му трае довека,
23 s Който си спомни за нас в унижението ни,
защото милостта Му трае довека;
24 и ни избави от противниците ни,
защото милостта Му трае довека;
25 t Който дава храна на всяка твар,
защото милостта Му трае довека;
26 славете небесния Бог,
защото милостта Му трае довека.
Copyright information for BulProtRev