Psalms 138

Възхвала на Божията вярност и милост

(По слав. 137.)

1 a Давидов псалом. Ще Те славя от все сърце,
ще Ти пея хваления пред боговете,
2 b ще Ти се поклоня пред святия Твой храм
и ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти,
защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.
3 В деня, когато извиках, Ти ме послуша;
ободрил си ме със сила в душата ми.
4 c Ще Те прославят, Господи , всички земни царе,
когато чуят думите на Твоите уста.
5 Да! Ще възпяват пътищата Господни ,
че голяма е славата Господня .
6 d Защото, ако и да е възвишен Господ , пак гледа към смирения;
а високоумния познава отдалеч.
7 e Даже ако премина през утеснение, Ти ще ме съживиш;
ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми;
и десницата Ти ще ме избави.
8 f Господ ще извърши това, което е потребно за мене.
Господи , понеже милостта Ти трае довека,
не оставяй делата на Своите ръце.
Copyright information for BulProtRev