Psalms 139

Божието неограничено знание и грижа

(По слав. 138.)

1 a За първия певец. Давидов псалом. Господи , опитал си ме и си ме познал.
2 b Ти познаваш сядането ми и ставането ми;
разбираш помислите ми отдалеч.
3 c Издирваш ходенето ми и лягането ми
и знаеш всичките ми пътища.
4 d Защото преди думата да е още на езика ми,
ето, Господи , Ти я знаеш цялата.
5 Ти си пред мен и зад мен
и си сложил върху мене ръката Си.
6 e Това знание е пречудно за мене;
високо е; не мога да го стигна.
7 f Къде да отида от Твоя Дух?
Или от присъствието Ти къде да побегна?
8 g Ако възляза на небето, Ти си там;
ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.
9 Ако взема крилете на зората
и се заселя в най-далечните краища на морето,
10 и там ще ме води ръката Ти
и Твоята десница ще ме държи.
11 Ако кажа: Поне тъмнината ще ме покрие
и светлината около мене ще стане на нощ,
12 h то и самата тъмнина не скрива нищо от Теб,
а нощта свети като ден:
за Тебе тъмнината и светлината са безразлични.
13 Защото Ти си създал чреслата ми,
обвил си ме в утробата на майка ми.
14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен;
чудни са Твоите дела
и душата ми добре знае това.
15 i Костите ми не се укриха от Тебе,
когато в тайна бях изграждан
и в дълбочините на земята
ми бе давана разнообразната ми форма.
16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество;
и в Твоята книга бяха записани
всичките ми определени дни,
докато още не съществуваше нито един от тях.
17 j И колко скъпоценни за мене са тези Твои помисли, Боже!
Колко голям е броят им!
18 Ако бих поискал да ги изброя,
те са по-многобройни от пясъка;
събуждам ли се, още съм с Тебе.
19 k Непременно ще поразиш нечестивите, Боже;
и така, отдалечете се от мене, кръвожадни мъже.
20 l Защото говорят против Тебе нечестиво
и враговете Ти се надигат против Тебе заради суета.
21 m Не мразя ли, Господи , онези, които мразят Теб?
И не се ли гнуся от онези, които се надигат против Тебе?
22 Със съвършена омраза ги мразя,
за неприятели ги смятам.
23 n Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми;
опитай ме и разбери мислите ми;
24 o и виж дали има в мене оскърбителен път;
и ме води по вечния път.
Copyright information for BulProtRev