Psalms 140

Молитва за защита от нечестиви

(По слав. 139.)

1 a За първия певец. Давидов псалом. Избави ме, Господи , от нечестивия човек,
опази ме от насилници,
2 b които измислят зло в сърцето си
и всеки ден предизвикват боеве.
3 c Изострят езика си като на змия;
аспидова отрова има под устните им.
(Села.)

4 d Опази ме, Господи , от ръцете на нечестивия,
защити ме от насилници,
които се наговориха да ме направят да падна.
5 e Горделивите скроиха клопка за мен
и с въжета разпънаха мрежи край пътя;
поставиха примки за мене.
(Села.)

6 Казах на Господа : Ти си мой Бог;
послушай, Господи , гласа на молбите ми.
7 Йехова Господи, силни мой спасителю,
Ти си покрил главата ми в ден на бой.
8 f Господи , не удовлетворявай желанията на нечестивия;
не оставяй да успее злият му замисъл,
да не би да се надигат.
(Села.)

9 g Нечестието на собствените им устни нека покрие главата
на онези, които ме окръжават.
10 h Разпалени въглища нека паднат върху тях;
нека бъдат хвърлени в огън,
в дълбоки води, за да не станат вече.
11 Злоезичен човек няма да се утвърди на земята;
злото ще преследва насилника човек, докато го погуби.
12 i Зная, че Господ ще защити делото на угнетения
и правото на бедните.
13 Наистина праведните ще славят името Ти;
правдивите ще обитават пред лицето Ти.
Copyright information for BulProtRev