Psalms 141

Молитва на верния в скръбен ден

(По слав. 140.)

1 a Давидов псалом. Господи , викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене;
послушай гласа ми, когато викам към Тебе.
2 b Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като тамян;
повдигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва.
3 Господи , постави стража на устата ми,
пази вратата на устните ми.
4 c Да не наклониш сърцето ми към каквото и да е лошо нещо,
за да върша нечестиви дела
с хора, които беззаконстват;
и не ме оставай да ям от вкусните им ястия.
5 d Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост;
и нека ме изобличава; това ще бъде миро на главата ми ;
главата ми нека не се откаже от него;
защото още и сред злобата им аз ще се моля.
6 Когато началниците им бъдат хвърлени по скалите,
те ще чуят думите ми, защото са сладки.
7 e Костите ни са разпръснати при устието на гроба,
както когато някой оре и цепи земята.
8 f Понеже очите ми са обърнати към Тебе, Йехова Господи,
понеже на Теб уповавам, не съсипвай живота ми.
9 g Опази ме от клопката, която ми поставиха,
и от примките на беззаконниците.
10 h Нека паднат нечестивите в собствените си мрежи,
докато аз премина невредим.
Copyright information for BulProtRev