Psalms 144

Блажен онзи народ, на когото  Господ е Бог

(По слав. 143.)

1 a  Давидов псалом. Благословен да бъде  Господ , моята канара,
Който учи ръцете ми да воюват,
пръстите ми да се бият –
2 b  Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
високата ми кула и моят избавител,
щитът мой и Онзи, на Когото уповавам, –
Който покорява хората ми под мене.
3 c   Господи , какво е човек, за да обръщаш внимание на него!
Син човешки, за да го зачиташ!
4 d  Човек прилича на лъх;
дните му са като сянка, която преминава.
5 e   Господи , приклони небесата Си и слез,
допри се до планините и те ще задимят.
6 f  Стреляй със светкавица, за да ги разпръснеш;
хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.
7 g  Протегни ръката Си отгоре,
избави ме и ме извади от големи води,
от ръката на чужденците,
8 h  чиито уста говорят суета
и чиято десница в клетва е десница на лъжа.
9 i  Боже, с нова песен ще Те възпея,
с десетострунен псалтир ще пея хваления на Тебе,
10 j  Който даваш избавление на царете
и Който спасяваш слугата Си Давид от смъртоносен меч.
11 k  Избави ме и ме изтръгни от ръката на чужденците,
чиито уста говорят суета
и чиято десница в клетва е десница на лъжа.
12 l  Когато нашите синове в младостта си
бъдат като пораснали филизи
и нашите дъщери – като крайъгълни камъни,
издялани за украшение на дворци;
13 когато житниците ни бъдат пълни,
доставящи всякакъв вид храна,
и овцете ни се умножават с хиляди
и десетки хиляди по полетата ни;
14 когато воловете ни бъдат добре натоварени;
когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане навън,
нито вик по нашите улици;
15 m  тогава блазе на онзи народ, който е в такова състояние!
Блажен онзи народ, на когото  Господ е Бог!
Copyright information for BulProtRev