Psalms 145

Възхвала на Божието царство

(По слав. 144.)

1 Давидово хваление. На еврейски език, азбучен псалом.
Алеф
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой,
и ще благославям Твоето име отвека и довека.
2
Бет
Всеки ден ще Те благославям
и ще хваля Твоето име отвека и довека.
3
Гимел
a Велик е Господ и достоен за хваление,
и величието Му е неизследимо.
4
Далет
b Едно поколение ще хвали делата Ти на друго
и ще разказват за Твоето могъщество.
5
Хе
Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство
и за Твоите чудесни дела;
6
Вав
и когато хората говорят за мощта на Твоите страшни дела,
то и аз ще разказвам за Твоето величие.
7
Зайн
Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост
и ще възпяват Твоята правда.
8
Хет
c Благодатен и жалостив е Господ ,
дълготърпелив и многомилостив.
9
Тет
d Благ е Господ към всички;
и благите Му милости са върху всичките Му творения.
10
Йод
e Всички Твои творения ще Те хвалят, Господи ,
и Твоите светии ще Те благославят;
11
Каф
ще говорят за славата на царството Ти
и ще разказват за Твоето могъщество,
12
Ламед
за да изявят на човешките синове великите Му дела
и славното величие на Неговото царство.
13
Мем
f Твоето царство е вечно
и властта Ти трае през всички родове.
14
Самех
g Господ подкрепя всички падащи
и изправя всички прегърбени.
15
Айн
h Очите на всички гледат към Теб;
и Ти им даваш храна навреме.
16
Пе
i Отваряш ръката Си
и удовлетворяваш желанието на всичко живо.
17
Цади
Праведен е Господ във всичките Си пътища
и благодатен във всички Свои дела.
18
Коф
j Господ е близо до всички, които Го призовават,
до всички, които с истина Го призовават.
19
Реш
Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него,
слуша вика им и ги избавя.
20
Шин
k Господ пази всички, които Го обичат;
а ще изтреби всички нечестиви.
21
Тав
Устата ми ще изговарят хваление на Господа ;
и всяко творение нека благославя Неговото свято име
отвека и довека.
Copyright information for BulProtRev