Psalms 147

Химн на Божието величие

(По слав. 146.)
1 a Хвалете Господа ; защото е добро нещо
да пеем хваления на нашия Бог,
защото е приятно и хвалението е прилично.
2 b Господ съгражда Йерусалим,
събира Израилевите заточеници.
3 c Изцелява съкрушените в сърце
и превързва скърбите им.
4 d Изброява броя на звездите,
нарича ги всички по име.
5 e Велик е нашият Господ и голяма е силата Му;
разумът Му е безпределен.
6 f Господ укрепява кротките,
а нечестивите унижава до земята.
7 Пейте на Господа и Му благодарете,
пейте хваления с арфа на нашия Бог,
8 g Който покрива небето с облаци,
приготвя дъжд за земята
и прави да расте трева по планините;
9 h Който дава храна на животните
и на гарвановите пилета, които пиукат.
10 i Не се наслаждава в силата на коня,
нито има благоволение в краката на мъжете.
11 Господ има благоволение в онези, които се боят от Него,
в онези, които уповават на Неговата милост.

(По слав. 147.)
12 [1] Славѝ Господа , Йерусалиме;
хвалѝ твоя Бог, Сионе;
13 [2] защото Той укрепва лостовете на твоите порти,
благославя синовете ти сред теб.
14 j [3] Установява мир в твоите предели,
насища те с най-изрядната пшеница.
15 k [4] Изпраща заповедта Си по земята;
словото Му тича много бързо;
16 l [5] дава сняг като въ̀лна,
разпръсква сланата като пепел,
17 [6] хвърля леда Си като късове;
пред мраза Му кой може да устои?
18 m [7] Пак изпраща словото Си и ги разтопява;
прави вятъра Си да духа и водите да текат.
19 n [8] Възвестява словото Си на Яков,
наредбите Си и законите Си – на Израил.
20 o [9] Не е постъпил така с никой друг народ;
и те не са познали присъдите Му. Алилуя!
Copyright information for BulProtRev