Psalms 21

Хвалебна песен за Божията победа

(По слав. 20.)

1 a За първия певец. Давидов псалом. Господи , в Твоята сила ще се весели царят;
и колко много ще се радва в избавлението Ти!
2 b Изпълнил си желанието на сърцето му
и от молбата на устните му не си го лишил.
(Села.)

3 c Защото си го срещнал с благословения на блага;
положил си на главата му корона от чисто злато.
4 d Той проси от Тебе живот;
и Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.
5 Голяма е славата му чрез Твоето избавление;
чест и величие си положил на него;
6 e защото си го поставил да бъде за благословение до века,
развеселил си го с радост в присъствието Си;
7 f защото царят уповава на Господа
и чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати.
8 g Ръката Ти ще намери всички Твои врагове;
десницата Ти ще намери онези, които Те мразят.
9 h Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ;
Господ ще ги погълне с гнева Си
и огън ще ги изгори.
10 i Ще изтребиш плода им от земята
и потомството им измежду човешките синове.
11 j Защото, при все че намислиха зло против Тебе,
при все че измислиха заговор, няма да могат да го изпълнят,
12 понеже Ти ще ги направиш да обърнат гръб,
когато приготвиш на тетивите Си стрели против лицето им.
13 Издигни се, Господи , със силата Си;
така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.
Copyright information for BulProtRev