Psalms 28

Молитва за помощ

(По слав. 27.)

1 a Давидов псалом. Към Тебе ще извикам, Господи , канара моя;
не замълчавай към мене,
да не би, ако останеш мълчалив към мене,
да заприличам на онези, които слизат в рова.
2 b Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе,
когато вдигам ръце към най-вътрешната част на Твоето светилище.
3 c Не ме завличай с нечестивите
и с онези, които вършат беззаконие,
които говорят мир с ближните си,
а в чието сърце има злоба.
4 d Въздай им според делата им
и според нечестието на постъпките им;
въздай им според делата на ръцете им;
отдай им каквото заслужават.
5 e Понеже те не внимават за делата на Господа ,
нито за делата на ръцете Му,
Той ще ги събори и няма да ги съгради.
6 Благословен да е Господ ,
защото послуша гласа на молбите ми.
7 f Господ е сила моя и щит мой;
на Него уповава сърцето ми и Той ми помогна;
затова се развесели сърцето ми
и с песните си ще Го възхваля.
8 g Господ е сила на народа Си;
Той е крепост за избавление на помазаника Си.
9 h Избави народа Си и благослови наследството Си;
храни ги и ги носи до века.
Copyright information for BulProtRev