Psalms 30

Благодарност за избавление

(По слав. 29.)

1 a Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом. Ще Те превъзнасям, Господи ; защото Ти си ме издигнал
и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.
2 b Господи , Боже мой, извиках към Теб;
и Ти си ме изцелил.
3 c Господи , извел си от преизподнята душата ми;
опазил си живота ми измежду онези, които слизат в рова.
4 d Пейте на Господа , светии Негови,
и възхвалявайте святото Му име
30:4 От евр. святият Му спомен. Вж. Изх. 3:15.
.
5 f Защото гневът Му е само за една минута,
а благоволението Му е за цял живот.
Вечер може да влезе плач да пренощува,
а на сутринта иде радост.
6 g Аз в благоденствието си казах:
Няма да се поклатя до века.
7 h Господи , с благоволението Си
Ти ме беше поставил на твърда планина;
скрил си лицето Си и се смутих.
8 Към Тебе, Господи , извиках
и на Господа се помолих:
9 i Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова?
Пръстта ще Те славослови ли?
Ще възвестява ли истината Ти?
10 Послушай, Господи , и се смили над мене;
Господи , бъди ми помощник.
11 j Превърнал си плача ми в игра за мене;
съблякъл си ми вретището и си ме препасал с веселие,
12 за да Ти пее хвала душата ми и да не млъква.
Господи , Боже мой, до века ще Те хваля.
Copyright information for BulProtRev