Psalms 31

Молитва на скърбящия праведник

(По слав. 30.)

1 a За първия певец. Давидов псалом. На Тебе, Господи , уповавам; да не се посрамя до века;
избави ме според правдата Си.
2 b Приклони към мен ухото Си; побързай да ме избавиш;
бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.
3 c Защото Ти си моя канара и крепост;
затова, заради името Си, ръководи ме и ме направлявай.
4 Измъкни ме от мрежата, която скришно поставиха за мене,
защото Ти си моя крепост.
5 d В Твоята ръка предавам духа си;
Ти си ме изкупил, Господи , Боже на истината.
6 e Мразя онези, които почитат суетните идоли;
а аз уповавам на Господа .
7 f Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост,
защото Ти си видял неволята ми,
познал си утесненията на душата ми
8 g и не си ме затворил в ръката на неприятеля;
поставил си краката ми на широко.
9 h Смили се над мене, Господи , защото съм в утеснение,
чезне от скръб окото ми, душата ми и цялото ми същество ми.
10 i Защото се изнури в тъга животът ми и годините ми във въздишки;
поради престъплението ми отслабна силата ми
и костите ми изнемощяха.
11 j На всичките си противници станах за укор,
а най-вече на ближните си,
и за плашило на познайниците си;
онези, които ме гледаха навън, бягаха от мене.
12 k Като някой умрял бях забравен от сърцето на всички;
станах като счупен съд;
13 l защото съм чул клеветите на мнозина;
отвсякъде страх,
като се наговаряха против мен
и намислиха да отнемат живота ми.
14 Но аз на Теб уповавах, Господи ;
казах: Ти си Бог мой.
15 В Твоите ръце са времената ми;
избави ме от ръката на неприятелите ми
и от тези, които ме гонят.
16 m Направи да светне лицето Ти над слугата Ти;
спаси ме в милосърдието Си.
17 n Господи , да не се посрамя,
защото съм Те призовал;
нека се посрамят нечестивите,
нека млъкнат в преизподнята.
18 o Нека онемеят лъжливите устни,
които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително.
19 p Колко е голяма Твоята благост,
която си запазил за онези, които се боят от Теб,
и която си показал
31:19 От евр. изработил… за.
пред човешките синове
към онези, които уповават на Тебе!
20 r Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си
от човешките замисли;
ще ги скриеш под покров
от препирането на езици.
21 s Благословен да е Господ ,
защото си показал чудесното Си милосърдие към мене
в укрепен град.
22 t А в тревогата си аз бях казал:
Отлъчен съм от очите Ти.
Обаче Ти послуша гласа на молбите ми,
когато извиках към Тебе.
23 u Възлюбете Господа , всички Негови светии;
Господ пази верните,
а въздава изобилно на онези, които се държат горделиво.
24 v Дерзайте, и нека се укрепи сърцето ви,
всички, които се надявате на Господа .
Copyright information for BulProtRev