Psalms 37

Мъдър живот сред поквара

(По слав. 36.)

1 a Давидов псалом. На еврейски език, азбучен псалом.

Алеф
Не се раздразвай поради злотворците,
нито завиждай на онези, които вършат беззаконие.
2 b Защото като трева скоро ще се окосят
и като зелена трева ще повехнат.
3
Бет
Уповавай на Господа и върши добро;
така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.
4 c Весели се също така в Господа
и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти.
5
Гимел
d Предай на Господа пътя си;
и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти;
6 e и ще направи да се яви правдата ти като светлината
и съдът ти като пладне.
7
Далет
f Облегни се на Господа и чакай Него;
не се раздразвай поради този човек, който успява в пътя си,
като извършва подлости.
8
Хе
g Прекрати негодуванието и остави гнева;
не се раздразвай, понеже това води само към злотворство.
9 h Защото злотворците ще бъдат изтребени;
а онези, които чакат Господа , те ще наследят земята.
10
Вав
i Защото още малко – и нечестивия няма да го има вече.
Да! Внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери.
11 j А кротките ще наследят земята
и ще се наслаждават на изобилен мир.
12
Зайн
k Нечестивият прави заговор против праведния
и скърца към него със зъби.
13 l Господ ще му се присмее,
понеже вижда, че иде денят му.
14
Хет
Нечестивите извадиха меч и опънаха лъка си,
за да повалят сиромаха и немощния,
за да заколят онези, които са с праведно поведение.
15 m Мечът им ще се забие в тяхното сърце
и лъковете им ще се строшат.
16
Тет
n Малкият имот на праведния е по-желателен
от богатството на мнозина нечестиви;
17 o защото мишците на нечестивите ще се строшат,
а Господ подкрепя праведните.
18
Йод
p Господ знае дните на непорочните;
и тяхното наследство ще бъде довека.
19 q Те няма да се посрамят в лоши времена,
в дни на глад ще бъдат сити,
20
Каф
r а нечестивите ще загинат
и враговете Господни ще бъдат като отбраните агнета
37:20 От евр. превъзходните по пазбищата.
,
ще чезнат, като дим ще изчезнат.
21
Ламед
t Нечестивият взема назаем и не отплаща;
а праведният постъпва благо и дава.
22 u Защото благословените от Господа ще наследят земята;
а проклетите от Него ще бъдат изтребени.
23
Мем
v Стъпките на човека се оправят от Господа ;
и Неговото благоволение е в пътя Му.
24 w Ако падне, няма да се повали,
защото Господ подпира ръката му.
25
Самех
x Млад бях, ето, остарях,
но не съм видял праведния изоставен,
нито потомството му да проси хляб.
26 y Всеки ден постъпва благо и дава назаем;
и потомството му е в благословение.
27
Айн
z Отклонявай се от зло и върши добро,
и ще имаш вечно жилище.
28 aa Защото Господ обича правосъдие
и не изоставя светиите Си;
навеки те ще бъдат опазени;
а потомството на нечестивите ще бъде изтребено.
29 ab Праведните ще наследят земята
и ще живеят на нея довека.
30
Пе
ac Устата на праведния приказва за мъдрост
и езикът му говори правосъдие.
31 ad Законът на неговия Бог е в сърцето му;
стъпките му няма да се подхлъзнат.
32
Цади
ae Грешният наблюдава праведния
и търси да го убие.
33 af Господ няма да го остави в ръцете му,
нито ще го осъди, когато бъде съден.
34
Коф
ag Чакай Господа и пази Неговия път,
и Той ще те издигне, за да наследиш земята;
когато бъдат изтребени нечестивите, ти ще видиш това.
35
Реш
ah Виждал съм нечестивия страшен
и разпрострян като зелено дърво на своята си почва;
36 ai но когато преминах, ето, нямаше го;
търсих го и не го намерих.
37
Шин
aj Забележи непорочния и гледай праведния;
защото миролюбивият човек ще има потомство,
38 ak а престъпниците всички заедно ще бъдат изтребени;
останалите от нечестивите ще бъдат унищожени.
39
Тав
al Но избавлението на праведните е от Господа ;
Той им е крепост във време на беда.
40 am И Господ ще им помогне и ще ги избави,
ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси,
понеже са прибегнали при Него.
Copyright information for BulProtRev