Psalms 40

Молитва на възхвала и упование

(По слав. 39.)

1 a За първия певец. Давидов псалом. Чаках с търпение Господа ;
и Той се приклони към мен; и послуша вика ми,
2 b и ме изведе от гибелната яма, от тинята и калта,
и постави на скала краката ми, и утвърди стъпките ми;
3 c сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог;
мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа .
4 d Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа
и не е склонил към горделивите, нито към онези, които коварно отстъпват.
5 e Господи , Боже мой, Ти си сторил много чудеса;
и Твоите мисли заради нас
не е възможно да ги изложи някой пред Теб;
ако бих поискал да ги изявя и разкажа,
те превишават всяко преброяване.
6 f Към жертва и приноси Ти нямаш благоволение;
отворил си уши в мене;
всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал.
7 g Тогава казах: Ето, дойдох
(в свитъка на книгата е предречено за мене).
8 h Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля.
Да! Законът Ти е дълбоко в сърцето ми.
9 i Прогласил съм правда в голямо събрание;
ето, не съм въздържал устните си; Господи , Ти знаеш.
10 j Правдата Ти не съм скрил в сърцето си;
верността Ти и спасението Ти съм изявил;
не съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание.
11 k Господи , не задържай благите Си милости от мене;
Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме пазят винаги;
12 l защото са ме обкръжили безброй злини,
постигнаха ме беззаконията ми, така че не мога да повдигна очите си;
те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна.
13 m Благоволи, Господи , да ме избавиш;
Господи , побързай да ми помогнеш.
14 n Нека се посрамят и се смутят заедно всички
онези, които търсят душата ми, за да я погубят;
нека се обърнат назад и се опозорят
онези, които се наслаждават на нещастието ми.
15 o Нека се смаят поради срама си
онези, които казват: Охохо!
16 p Нека се радват и се веселят в Тебе
всички, които Те търсят;
онези, които обичат спасението Ти,
нека казват винаги: Да се величае Господ .
17 q А аз съм сиромах и немощен,
но Господ се грижи за мене;
помощ моя и избавител мой си Ти;
Боже мой, да не се забавиш.
Copyright information for BulProtRev