Psalms 41

Блажен е милостивият

(По слав. 40.)

1 a За първия певец. Давидов псалом. Блажен онзи, който се грижи за немощния;
в зъл ден ще го избави Господ .
2 b Господ ще го пази и ще продължи живота му;
блажен ще бъде той на земята;
и Ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му.
3 Господ ще го подкрепя на болното легло;
в болестта му Ти ще преобърнеш цялото му легло.
4 c Аз казах: Господи , смили се над мен;
изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе.
5 Неприятелите ми говорят зло за мене, като казват:
Кога ще умре той и ще загине името му?
6 d И ако дойде един от тях да ме види, говори престорено,
събира в сърцето си всичкото зло, което забелязва,
и като излезе навън, го разказва.
7 За мене шепнат заедно всички, които ме мразят,
против мен измислят зло, като казват:
8 Някаква лоша болест го е сполетяла
и като е легнал, няма вече да стане.
9 e Да! Самият ми близък приятел, на когото имах доверие,
който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мене.
10 Но Ти, Господи , смили се над мен;
изправи ме и ще им отвърна.
11 От това зная, че Твоето благоволение е към мене,
понеже неприятелят ми не тържествува над мен.
12 f А мене Ти ме поддържаш в непорочността ми
и ме утвърждаваш пред лицето Си до века.
13 g Благословен да е Господ , Израилевият Бог,
от века и до века. Амин и амин.
Copyright information for BulProtRev