Psalms 44

Молитва за победа в Божието име

(По слав. 43.)

1 a За първия певец. Поучение за Кореевите синове. Боже, с ушите си сме чули, нашите бащи са ни разказвали
какво дело си извършил в техните дни, в древните времена.
2 b Ти си изгонил с ръката Си народи, а тях си насадил;
съкрушил си племена, а тях си разпространил.
3 c Защото не завладяха земята със своя меч,
нито тяхната мишца ги спаси,
а Твоята десница и Твоята мишца, и светлостта на Твоето лице,
защото Твоето благоволение беше към тях.
4 d Ти си Цар мой, Боже;
заповядай да стават победи за Яков.
5 e Чрез Тебе ще повалим неприятелите си;
чрез Твоето име ще стъпчем онези, които се повдигат против нас.
6 f Защото няма да уповавам на лъка си,
нито ще ме избави мечът ми.
7 g Защото Ти си ни избавил от противниците ни
и си посрамил онези, които ни мразят.
8 h С Бога ще се хвалим всеки ден
и името Ти ще славословим довека.
(Села.)

9 i Но сега Ти си ни отхвърлил и посрамил
и не излизаш вече с нашите войски.
10 j Правиш ни да се върнем назад пред противника;
и мразещите ни ни обират за себе си.
11 k Предал си ни като овце за ядене
и си ни разпръснал между народите.
12 l Продал си Своя народ за нищо
и не си спечелил от цената им.
13 m Правиш ни за укор на съседите ни,
за присмех и поругание на онези, които са около нас.
14 n Правиш ни за поговорка между народите,
за кимване с глава между племената.
15 Всеки ден позорът ми е пред мен
и срамът на лицето ми ме покрива
16 o поради гласа на онзи, който укорява и хули,
поради неприятеля и отмъстителя.
17 p Всичко това дойде върху нас;
обаче ние не Те забравихме,
нито станахме неверни на Твоя завет.
18 q Сърцето ни не се върна назад,
нито стъпките ни се отклониха от Твоя път,
19 r макар Ти да си ни съкрушил в пусто място
44:19 От евр. място на чакали.

и да си ни покрил с мрачна сянка.
20 t Ако сме забравили името на нашия Бог
или сме прострели ръцете си към чужд бог,
21 u то няма ли Бог да издири това?
Защото Той знае тайните на сърцето.
22 v Не! Ние сме убивани заради Тебе цял ден,
смятани сме като овце за клане.
23 w Събуди се, Господи, защо спиш?
Стани, не ни отхвърляй завинаги.
24 x Защо криеш лицето Си
и забравяш неволята ни и угнетението ни?
25 y Защото душата ни е снишена до пръстта;
коремът ни е прилепнал до земята.
26 Стани да ни помогнеш
и ни избави заради милосърдието Си.
Copyright information for BulProtRev