Psalms 45

Величието на Царя и красотата на невястата Му

(По слав. 44.)
1 За първия певец, по Криновете
45:1 Пс. 69 и 80, надписите.
, псалом за Кореевите синове. Поучение. Песен на любовта.
От сърцето ми извира блага дума.
Аз разказвам делата си на Царя;
езикът ми е перо на бързописец.
2 b Ти си по-красив от човешките синове;
на устата Ти се изля благодат;
затова Те благослови Бог довека.
3 c Препаши меча Си на бедрото Си, Силни,
славата Си и величието Си;
4 d и във величието Си язди победоносно
в полза на истината и кротостта, и правдата;
и Твоята десница ще Те предвожда към чудни неща.
5 Стрелите Ти са остри,
забиват се в сърцата на царските врагове;
племена падат пред Тебе.
6 e Твоят престол, Боже, е до вечни векове;
скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
7 f Възлюбил си правда и си намразил нечестие;
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал
с миро на радост повече от Твоите събратя.
8 g На смирна и алое, и касия миришат всичките Ти дрехи;
от слоново-костни палати струнните инструменти Те развеселиха.
9 h Царски дъщери има между Твоите почтени жени;
отдясно Ти е поставена царицата в офирско злато.
10 i Слушай, дъще, и виж, и приклони ухото си;
забрави и народа си, и бащиния си дом;
11 j така Царят ще пожелае твоята красота;
защото Той е господарят ти; и ти Му се поклони.
12 k И тирската дъщеря, даже и богатите от народа ѝ,
ще търсят благоволението Ти с подаръци.
13 l Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата;
облеклото ѝ е златотъкано.
14 m Ще я доведат при Царя с везани дрехи;
нейните другарки, девиците, които я следват, ще Ти бъдат доведени –
15 с веселие и радост ще бъдат доведени;
ще влязат в царския палат.
16 n Вместо бащите Ти ще бъдат децата Ти,
които ще поставиш за князе по цялата земя.
17 o Ще направя името Ти да се помни през всички поколения;
затова племената ще Те възхваляват до вечни векове.
Copyright information for BulProtRev