Psalms 46

Господ е с нас

(По слав. 45.)

1 a За първия певец, за Кореевите синове. Песен за женски хор
46:1 1 Лет. 15:20; Пс. 48 и 66, надписите.
. Бог е прибежище и сила за нас,
винаги изпитана помощ в напасти,
2 затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила
и планините се преместили сред моретата,
3 c ако и да бучат и да се вълнуват водите им
и планините да се тресат от надигането им.
(Села.)

4 d Има една река, чиито води веселят Божия град,
святото място, където обитава Всевишният.
5 e Бог е сред него; той няма да се поклати; Бог ще му помогне, и то при зазоряване.
6 f Развълнуваха се народите, разклатиха се царствата;
нададе Той гласа си; земята се разтопи.
7 g Господ на Силите е с нас;
прибежище е за нас Якововият Бог.
(Села.)

8 h Елате и вижте делата на Господа ,
какви опустошения е направил на земята.
9 i Прави да престанат войните до края на земята;
строшава лък и сломява копие;
изгаря с огън колесници.
10 j Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог;
ще се възвися между народите,
ще се възвися на земята.
11 k Господ на Силите е с нас;
прибежище е за нас Якововият Бог.
(Села.)

Copyright information for BulProtRev