Psalms 48

Божият град Сион

(По слав. 47.)

1 a Псаломска песенза Кореевите синове. Велик е Господ ; и твърде достохвален
в града на нашия Бог, на Своя свят хълм.
2 b Красив по възвисеността си, радост на цялата земя
е хълмът Сион, където по северните му страни
е градът на великия Цар.
3 В палатите му Бог е познат като прибежище.
4 c Защото, ето, царете се събраха;
всички преминаха.
5 Те, като видяха, почудиха се,
смутиха се, спуснаха се в бяг.
6 d Трепет ги обзе там,
болки като на раждаща жена.
7 e С източния вятър
Ти съкрушаваш тарсийските кораби.
8 f Каквото бяхме чули, това и видяхме
в града на Господа на Силите, в града на нашия Бог,
който Бог и довека ще утвърди.
(Села.)

9 g Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие
сред Твоя храм.
10 h Според името Ти, Боже,
е и хвалата Ти до краищата на земята;
десницата Ти е пълна с правда.
11 Нека се весели хълмът Сион,
нека се радват Юдейските дъщери
заради Твоите справедливи отсъждания.
12 Обиколете Сион и го обходете;
пребройте кулите му;
13 обърнете внимание на укрепленията му;
разгледайте палатите му,
за да го разказвате на поколението след вас.
14 i Защото Този Бог е наш Бог до вечни векове;
Той ще ни ръководи дори до смърт.
Copyright information for BulProtRev