Psalms 49

Глупостта на уповаващите на богатства

(По слав. 48.)

1 За първия певец, псалом за Кореевите синове. Слушайте това, всички племена;
внимавайте, всички жители на вселената,
2 a и нископоставени, и високопоставени,
богати и бедни заедно.
3 Устата ми ще говорят мъдрост
и размислите на сърцето ми ще бъдат за разумни неща;
4 b ще наведа към притча ухото си,
ще изложа на арфа гатанката си.
5 Защо да се боя във време на бедствие,
когато ме обкръжи беззаконието до петите?
6 c От онези, които уповават на имота си
и се хвалят с голямото си богатство,
7 d нито един не може никак да изкупи брат си,
нито да даде на Бога откуп за него.
8 e (Защото толкова скъп е откупът на душата им,
че всеки трябва да се оставя от това завинаги),
9 f за да живее вечно
и да не види изтление.
10 g Защото гледа, че мъдрите умират
и еднакво с тях погиват безумният и несмисленият,
и оставят богатството си на други.
11 h Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно
и жилищата им от род в род;
наричат земите си със своите имена.
12 i Но човекът не пребъдва в чест;
прилича на животните, които загиват.
13 j Това е пътят на безумните;
но пак идващите след тях хора одобряват думите им.
(Села.)

14 k Определени са като овце за преизподнята;
смъртта ще им бъде овчар;
и праведните ще ги обладаят призори;
и красотата им ще повехне,
като преизподнята остава жилище на всеки един от тях.
15 l Но Бог ще изкупи душата ми от силата на преизподнята,
защото ще ме приеме.
(Села.)

16 Не бой се, когато забогатее човек,
когато се умножи славата на дома му;
17 m защото, когато умре, няма да вземе със себе си нищо,
нито ще мине славата му на друг след него.
18 n Ако и да е облажавал душата си приживе
и хората да го хвалят, когато прави добро на себе си,
19 o пак ще отиде при рода на бащите си,
които никога няма да видят светлина.
20 p Човек, който е на почит, а не разбира,
прилича на животните, които загиват.
Copyright information for BulProtRev