Psalms 57

Молитва за помощ

(По слав. 56.)

1 a За първия певец, по „Не разорявай!“. Песен на Давид, когато побегна от Сауловото лице в пещерата
57:1 1 Цар. 21:1; 24:3. Пс. 142, надписът.
. Смили се над мене, о Боже, смили се над мене,
защото при Тебе прибягва душата ми.
Да! Под сянката на Твоите криле ще се скрия,
докато преминат тези бедствия.
2 c Ще викам към Всевишния Бог,
към Бога, Който действа за мене.
3 d Ще прати от небесата и ще ме избави,
когато ме укорява онзи, който иска да ме погълне.
(Села.)

Бог ще изпрати милостта Си и истината Си.
4 e Душата ми е сред лъвове;
лежа между пламнали хора,
между човешки синове, чиито зъби са копия и стрели
и чийто език е остър меч.
5 f Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.
6 g Мрежи приготвиха за стъпките ми;
душата ми се е навела;
изкопаха яма пред мене;
те сами паднаха в нея.
(Села.)

7 h Непоколебимо е сърцето ми,
Боже, непоколебимо е сърцето ми;
ще пея, а още ще славословя.
8 i Събуди се, душо моя
57:8 От евр. славо моя.
;
събуди се, псалтире и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.
9 k Ще Те хваля, Господи, между племената;
ще Те славословя между народите.
10 l Защото Твоята милост е велика дори до небесата
и Твоята вярност – до облаците.
11 m Възнеси се, Боже, над небесата;
славата Ти нека бъде по цялата земя.
Copyright information for BulProtRev