Psalms 58

Божествен съд над земните съдии

(По слав. 57.)

1 За първия певец, по „Не разорявай!“. Давидова песен. Наистина с мълчание ли изказвате правда?
Праведно ли съдите, човешки синове?
2 a Не! В сърцето си вие вършите неправди,
претегляте насилието на ръцете си по земята.
3 b Още от рождението си нечестивите се отстраняват;
заблуждават, като говорят лъжи, щом се родят.
4 c Ядът им е като змийска отрова;
приличат на глухата аспида, който запушва ушите си
5 и не иска да чуе гласа на заклинателите,
колкото изкусно и да заклинат.
6 d Боже, счупи зъбите им в устата им;
Господи , строши челюстите на младите лъвове.
7 e Нека се излеят като води, които оттичат;
когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.
8 f Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява;
като пометнато на жена, нека не видят слънцето.
9 g Преди да усетят котлите ви огъня от тръните,
сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.
10 h Праведният ще се зарадва, когато види възмездието;
ще измие краката си в кръвта на нечестивия;
11 i така че всеки ще казва: Наистина има награда за праведния;
наистина има Бог, Който съди земята.
Copyright information for BulProtRev