Psalms 59

Молитва за избавление

(По слав. 58.)

1 a За първия певец, по „Не разорявай!“. Песен на Давид, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която беше Давид, за да го убият
59:1 1 Цар. 19:11.
. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой;
сложи ме нависоко от онези, които се надигат против мене.
2 Избави ме от онези, които вършат беззаконие,
и ме спаси от кръвопийци.
3 c Защото, ето, причакват, за да уловят душата ми;
силните се събират против мене,
не за мое престъпление, Господи , нито за мой грях.
4 d Без да има у мене вина, тичат и се готвят;
събуди се да ме посрещнеш и виж.
5 Ти, Господи , Боже на силите, Боже Израилев,
стани, за да посетиш всички народи;
не показвай милост към никого от нечестивите престъпници.
(Села.)

6 e Вечер се връщат,
вият като кучета и обикалят града.
7 f Ето, те бълват думи с устата си;
мечове има в устните им,
понеже, казват те: Кой слуша?
8 g Но Ти, Господи , ще им се присмееш,
ще се поругаеш над всички тези народи.
9 h О, Сило моя, на Тебе ще се надявам,
защото Бог ми е крепост.
10 i Милостивият мой Бог ще ме изпревари;
Бог ще ме удостои да видя повалянето на онези, които ме причакват.
11 j Не ги убивай, да не би да забрави това моят народ;
разпръсни ги със силата Си
и ги свали, Господи, защитнико наш.
12 k Поради греха на устата си, поради думите на устните си
нека бъдат уловени в гордостта си,
също и поради клетвата и лъжата, която говорят.
13 l Довърши ги с гняв, довърши ги да ги няма вече;
и нека се научат, че Бог господства в Яков
и до краищата на земята.
(Села.)

14 m Нека се връщат вечер,
нека вият като кучета и нека обикалят града;
15 n нека се скитат за храна;
и ако не се наситят, нека прекарат нощта ненаситени.
16 А аз ще пея за Твоята сила.
Да! На ранина високо ще славословя Твоята милост;
защото Ти си ми станал крепост
и прибежище в деня на бедствието ми.
17 o О, Сило моя, на Тебе ще пея хваление,
защото Ти, Боже, милостиви мой Бог,
си крепост моя.
Copyright information for BulProtRev