Psalms 63

Копнеж по Бога

(По слав. 62.)

1 a Псалом на Давид, когато се намираше в Юдейската пустиня
63:1 1 Цар. 22:5; 23:14-16.
. Боже, Ти си мой Бог; от ранно утро те търся;
душата ми жадува за Тебе, плътта ми жадува за Тебе
в една пуста, изнурена и безводна земя.
2 c Така съм се взирал в Тебе в светилището,
за да видя Твоята сила и Твоята слава.
3 d Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота,
устните ми ще Те хвалят.
4 e Така ще Те благославям, докато съм жив;
в Твоето име ще издигам ръцете си.
5 f Като от тлъстина и масло ще се насити душата ми;
и с радостни устни ще Те славословят устата ми.
6 g Когато си спомням за Тебе на леглото си,
размишлявам за Тебе в нощните стражи;
7 h понеже Ти си бил помощ за мен
и под сянката на Твоите криле ще се радвам.
8 Душата ми се прилепва към Тебе;
Твоята десница ме подпира.
9 А онези, които търсят душата ми, ще бъдат погубени,
ще слязат в дълбочините на земята.
10 i Ще бъдат съсипани от силата на меча,
ще бъдат плячка на чакали.
11 j А царят ще се весели в Бога;
всеки, който се врича в Неговото име, ще се хвали;
но устата на онези, които говорят лъжи, ще се затворят.
Copyright information for BulProtRev