Psalms 64

Молитва за защита

(По слав. 63.)

1 За първия певец. Давидов псалом. Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам;
опази живота ми от страх от неприятеля.
2 Покрий ме от тайния съвет на злодеите,
от сганта на беззаконниците,
3 a които острят езика си като меч
и прицелват горчиви думи като стрели,
4 за да прострелят тайно непорочния;
внезапно го прострелват и не се боят.
5 b Насърчават се в едно зло намерение,
наговарят се да поставят скришно примки
и казват: Кой ще ги види?
6 Измислят беззакония;
казват: Изпълнихме добре обмислено намерение.
А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.
7 c Но Бог ще ги простреля;
от внезапна стрела ще бъдат ранени.
8 d Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне;
всички, които ги гледат, ще поклащат глава.
9 e И всички хора ще се убоят;
ще разгласят делото на Бога,
защото ще разберат действието Му.
10 f Праведният ще се развесели в Господа и ще уповава на Него;
и ще се хвалят всички, които са с право сърце.
Copyright information for BulProtRev