Psalms 66

Хвалебна и благодарствена песен

(По слав. 65.)

1 a За първия певец, псаломска песен. Възкликнете към Бога, всички земи,
2 възпейте славата на Неговото име,
като Го хвалите, хвалете Го славно.
3 b Кажете на Бога: Колко са страшни делата Ти!
Поради величието на Твоята сила
даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе на покорни.
4 c Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови,
ще славословят името Ти.
(Села.)

5 d Елате и вижте делата на Бога,
Който мощно действа спрямо човешките синове.
6 e Превърна морето в суша;
пеш преминаха през реката;
там се зарадваха в Него.
7 f Със силата Си господства довека;
очите Му наблюдават народите;
бунтовниците нека не превъзнасят себе си.
(Села.)

8 Вие, племена, благославяйте нашия Бог
и направете да се чуе гласът на хвалата Му,
9 g който поддържа в живота душата ни
и не оставя да се клатят краката ни.
10 h Защото Ти, Боже, си ни опитал,
изпитал си ни, както се изпитва сребро.
11 i Въвел си ни в мрежата,
сложил си тежък товар на гърба ни.
12 j Направил си да яздят хора върху главите ни;
преминахме през огън и вода;
но Ти ни изведе на богато място.
13 k Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния,
ще изпълня пред Теб оброците,
14 които произнесоха устните ми
и говориха устата ми в бедствието ми.
15 Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с тамян,
ще принеса волове и кози.
(Села.)

16 l Елате, слушайте всички, които се боите от Бога,
и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.
17 Към Него извиках с устата си;
и Той беше възвисен чрез езика ми.
18 m Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда,
Господ не би послушал.
19 n Но Бог наистина послуша,
обърна внимание на молбата ми.
20 Благословен да е Бог,
Който не отстрани от мене нито молитвата, нито Своята милост.
Copyright information for BulProtRev