Psalms 68

Величието на Бога

(По слав. 67.)

1 a За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му.
Нека бягат пред Него онези, които Го мразят.
2 b Както се издухва дим, така и тях раздухай;
както се топи восък пред огъня,
така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
3 c А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога.
Да! Нека тържествуват много.
4 d Пейте на Бога, пейте хваление на името Му;
пригответе път за Онзи, Който се носи през пустините;
Йехова е името Му и се радвайте пред Него.
5 e Баща на сирачетата и защитник на вдовиците
е Бог в Своето обиталище.
6 f Бог настанява в семейство усамотените;
извежда в благоденствие затворниците;
а бунтовниците живеят в безводна земя.
7 g Боже, когато Ти излезе пред народа Си,
когато ходеше през пустинята
(Села.)
,
8 h земята се потресе,
дори и небесата се разтопиха поради Божието присъствие,
самата онази Синайска планина се разтресе
поради присъствието на Бога, Израилевия Бог.
9 i Боже, Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си
и в изтощението му Ти си го подкрепял.
10 j Войската Ти се настани в него;
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.
11 Господ издава дума за победа;
известителките за нея са голямо множество.
12 k Царе с войски бягат ли, бягат;
а жените, останали в къщи, делят плячка.
13 l Щяхте ли да лежите сред кошарите,
когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро,
а перата ѝ – с жълто злато?
14 m Когато Всесилният разпръсваше царе в тази земя,
тя побеля като Салмон, когато вали сняг.
15 Божия планина е Васанската планина;
висока планина е Васанската планина.
16 n Защо завиждате, високи, островърхи планини,
на хълма, в който Бог благоволи да обитава?
Да! Господ ще обитава там довека.
17 o Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;
Господ е сред тях в светилището, както беше в Синай.
18 p Възлязъл си нависоко; пленил си пленници;
взел си в дар хора, даже и непокорните,
за да обитаваш като Господ Йехова .
19 Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни,
Бог, Който е наш спасител.
(Села.)

20 q Бог е за нас Бог избавител
и на Йехова Господа принадлежи отърваването от смъртта.
21 r Бог ще разцепи главите на враговете Си
и косматото теме на онзи, който упорства в престъпленията си.
22 s Господ каза: Ще възвърна от Васан,
ще възвърна враговете Си от морските дълбочини;
23 t за да гази кракът ти кръв
и езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.
24 Видя се шествието Ти, Боже,
шествието на моя Бог, на моя Цар, към светилището.
25 u Напред вървяха певците,
след тях свирещите с инструменти
сред девици, биещи тъпанчета.
26 v В събранията благославяйте Бога;
благославяйте Господа, вие, които сте от Израилевия източник.
27 w Там беше малкият Вениамин, началникът им,
Юдовите първенци и дружината им,
Завулоновите първенци и Нефталимовите първенци.
28 x Бог твой ти е отредил сила;
укрепи, Боже, това, което си извършил за нас.
29 y Поради храма Ти в Йерусалим
царете ще Ти принасят дарове.
30 z Смъмри зверовете в тръстиката,
многото бикове, с юнаците на племената
и онези, които се явяват украсени със сребърни плочици;
разпръсни народите, които обичат война.
31 aa Ще дойдат големци от Египет;
Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.
32 Земни царства, пейте на Бога,
пейте, хвалете Господа
(Села.)
,
33 ab Който язди на небесата на небесата, които са отвека;
ето, издава гласа Си, мощния Си глас.
34 ac Признайте, че силата принадлежи на Бога;
превъзходството Му е защита над Израил
и силата Му стига до облаците.
35 ad Боже, от светилищата Си се явяваш страшен;
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на народа Си.
Благословен да е Бог.
Copyright information for BulProtRev