Psalms 71

Молитва на преклонни години

(По слав. 70.)
1 a На Тебе, Господи , уповавам;
да не се посрамя никога.
2 b Избави ме в правдата Си и ме освободи;
приклони към мен ухото Си и ме спаси.
3 c Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам.
Ти си разрешил спасението ми,
защото канара моя и крепост моя си Ти.
4 d Боже мой, избави ме от ръката на нечестивия,
от ръката на законопрестъпника и насилника.
5 e Защото Ти, Господи Йехова , си моя надежда;
на Тебе съм уповавал от младостта си.
6 f Ти си ми бил опора от рождението ми;
от утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел;
за Тебе ще бъде винаги хвалението ми.
7 g Като чудовище съм станал за мнозина;
но Ти си ми сигурно прибежище.
8 h Устата ми ще се пълнят всеки ден
с хваление и славене към Тебе.
9 i Не ме отхвърляй по време на старостта ми ;
не ме оставяй, когато отпада силата ми;
10 j защото неприятелите ми за мене говорят
и онези, които причакват душата ми, се наговарят помежду си
11 и казват: Бог го е изоставил;
погнете го и го хванете, защото няма кой да го избави.
12 k Боже, не се отдалечавай от мене;
Боже мой, побързай да ми помогнеш.
13 l Нека се посрамят и бъдат изтребени противниците на душата ми;
нека се покрият с укор и срам онези, които искат зло за мене.
14 Но аз винаги ще се надявам
и ще Те хваля все повече и повече.
15 m Устата ми цял ден ще разказва за правдата Ти и избавлението, което ми вършиш,
защото не мога да ги изброя.
16 Ще дойда и ще хваля великите дела на Господа Йехова .
Ще спомням Твоята правда, само Твоята.
17 Боже, Ти си ме научил от младостта ми;
и досега съм разгласявал Твоите чудесни дела.
18 n Да! Дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй,
докато не разглася силата
71:18 От евр. мишцата.
Ти на бъдещия род,
Твоята мощ – на всички бъдещи поколения.
19 p Също и правдата Ти, Боже, стигна нависоко.
Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?
20 q Ти, Който си ми показал много и тежки притеснения,
пак ще ме съживиш
и от дълбочините на земята пак ще ме извадиш.
21 Ще уголемиш величието ми
и отново ще ме утешиш.
22 r И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Теб и Твоята вярност;
на Тебе, Святи Израилев, ще пея хваление с арфа,
23 s ще се радват много устните ми, когато Те славословя,
също и душата ми, която си изкупил.
24 t Езикът ми също така ще приказва за правдата Ти всеки ден,
защото станаха за срам – защото се смутиха – онези, които искат зло за мене.
Copyright information for BulProtRev