Psalms 72

Молитва за царя

(По слав. 71.)

1 Псалом за Соломон
72:1 Пс. 127, надписът.
. Боже, дай Твоето правосъдие на царя
и правдата Си – на царския син,
2 b за да съди Твоя народ с правда
и угнетените Ти – с правосъдие.
3 c Планините ще донесат мир на народа
и хълмовете – мир с правда.
4 d Той ще съди справедливо угнетените между народа,
ще избави синовете на бедните и ще смаже насилника.
5 e Ще се боят от Тебе, докато трае слънцето
и докато съществува луната, от родове в родове.
6 f Той ще слезе като дъжд върху окосена ливада,
като ситен дъжд, който оросява земята.
7 g В неговите дни ще цъфти праведният
и мир ще изобилва, докато трае луната.
8 h Той ще владее от море до море
и от Ефрат
72:8 От евр. реката.
до краищата на земята.
9 j Пред него ще коленичат жителите на пустинята;
и неприятелите му ще лижат пръстта.
10 k Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци;
царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.
11 l Да! Ще му се поклонят всички царе,
всичките народи ще му слугуват.
12 m Защото той ще избавя сиромаха, когато вика,
и угнетения, и безпомощния.
13 Ще се смили над сиромаха и немотния
и ще спаси душите на немотните.
14 n От угнетение и насилие ще изкупи душите им;
и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
15 И ще живее; и на него ще бъде дадено от шевското злато;
винаги ще се възнася молитва за него
и цял ден ще го благославят.
16 o Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините;
плодът му ще се люлее като ливанската планина;
и жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.
17 p Името му ще пребъдва довека;
името му ще се продължава, докато трае слънцето;
и ще се благославят в него хората;
всички народи ще го облажават.
18 q Благословен да е Господ ,
Бог Израилев,
Който Един прави чудеса;
19 r и благословено да бъде славното Негово име довека;
и нека се изпълни със славата Му цялата земя.
Амин и амин.
20 Свършиха се молитвите на Есеевия син Давид.
Copyright information for BulProtRev