Psalms 73

Правосъдието на Бога

(По слав. 72.)

1 Асафов Псалом
73:1 Пс. 50, надписът.
. Благ е наистина Бог към Израил,
към чистосърдечните.
2 А колкото до мене, краката ми почти се отклониха,
без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.
3 b Защото завидях на надменните,
като гледах благоденствието на нечестивите.
4 c Понеже не се притесняват при умирането си,
а тялото им е тлъсто.
5 Не са в общите човешки трудове,
нито са измъчвани, както другите хора.
6 d Затова гордостта като верижка окръжава шията им,
насилието ги облича като дреха.
7 e Очите им изпъкват от тлъстина;
мечтите на сърцето им се превъзнасят.
8 f Присмиват се и говорят нечестиво за насилие;
говорят горделиво,
9 g издигат устата си до небето
и езикът им обхожда земята.
10 h Затова се отбива при тях
73:10 От евр. там.
народът му;
и вода с пълна чаша се изпива от тях.
11 j И казват: Откъде знае Бог?
И: Има ли знание във Всевишния?
12 k Ето такива са нечестивите! Винаги са благополучни!
Умножават богатство!
13 l Наистина аз напразно съм очистил сърцето си
и съм измил в невинност ръцете си,
14 тъй като съм измъчван цял ден
и наказван всяка сутрин.
15 Ако понечех да говоря така,
ето, бих изневерил на поколението на децата Ти;
16 m и мислех как да разбера това,
но ми се виждаше много трудно,
17 n докато влязох в Божието светилище
и размишлявах върху сетнината им.
18 o Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места,
тръшнал си ги на разорение.
19 Как изведнъж стигат до запустение!
Съвършено биват довършвани от ужаси.
20 p Както сън изчезва след събуждане,
така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,
21 q но тогава моето сърце кипеше
и чреслата ми се измъчваха.
22 r Дотолкова бях обезумял и не разбирах!
Бях като скот пред Теб.
23 Обаче аз винаги съм с Тебе,
Ти ме хвана за дясната ми ръка.
24 s Чрез съвета Си ще ме водиш
и след това ще ме приемеш в слава.
25 t Кого имам на небето освен Теб?
И на земята не желая друг освен Тебе.
26 u Чезне плътта ми и сърцето ми;
но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.
27 v Защото, ето, тези, които се отдалечават от Тебе, ще погинат;
Ти изтребваш всички, които като блудници Те изоставят.
28 w Но за мен е добре да се приближа към Бога;
Теб, Господи Йехова , направих прибежището си,
за да възгласявам всички Твои дела.
Copyright information for BulProtRev